ОБУЧЕНИЕ И ПРИЕМ

Попитай
Прием
Правила и норми
Допълнителен прием
2023
График на дейностите
за провеждане на приемни
и приравнителни изпити за
учебната 2023/2024 година
Заповед за удължаване на срока за подаване на документи за кандидатите за 1 клас за учебната 2023/2024 г.

Освободени места за
приравнителни изпити за
учебната 2023/2024 година

Заповед относно заявяване на желание за участие в класиране по Чл. 16 ал. 8 от Наредба 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата за 1 клас

Нова заповед относно освободени места за
приравнителни изпити за
учебната 2022/2023 година
Наредба №2
Учебно изпитна програма
Именник
 Необходими
документи
Заявления за кандитатсване
до 7 клас - приложение 1
след 7 клас - приложение 2
Заявления за записване
до 7 клас - приложение 3
след 7 клас  - приложение 4
Държавен план-прием
за учебната 2023/2024
Прогнозно разпределение на
бройките по специалности 2023/2024
График за
провеждане
на изпити
 
Първи клас
Пети клас
Осми клас
График на
изпитите
за допълнителнен
прием 
септември 2023
 
Резултати
 
Първи клас
 Пети клас:
резултати струнни и духови инструменти

резултати ударни инструменти, цигулка и виола

резултати пиано, акордеон и народно пеене
 Осми клас: 

резултати пиано, акордеон, народно пеене и класическо пеене

резултати ударни инструменти, цигулка и виола, и поп и джаз пеене

резултати струнни инструменти, дървени и медни духови инструменти

 Резултати
от допълнителен
прием за 1 и 8 клас

Резултати от приравнителни изпити
Класиране
 
Първи клас

Заповед за класация на кандидати за 1 клас за учебната 2023/2024г., по чл. 16 ал. 8, от Наредба 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

Необходими документи

Заявление
Пети клас

Заповед за класация на кандидати за 5 клас за учебната 2023/2024г., по чл. 16 ал. 8, от Наредба 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
Осми клас
от изпити и приравнителни
класиране

 Класиране
допълнителен прием
септември 2024

Програма
Начален курсПърви класВтори класТрети класЧетвърти класПрогимназиален курсОсми класПети класШести класСедми класГимназиален курсДевети класДесети класЕдинадесети класДванадесети класЧАСОВИ ГРАФИК
НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Професионализъм и интелигентност
КЛАВИРНА ГРУПА
ГРУПА ЦИГУЛКА И ВИОЛА
СТРУННА ГРУПА
ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ
УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ СЪСТАВИ
ВОКАЛНА ГРУПА
АНСАМБЛОВО СВИРЕНЕ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИАНО
ГРУПА АКОМПАНЯТОРИ
1 2 Следваща
Previous Next ЗАТВОРИ