ОБУЧЕНИЕ И ПРИЕМ

Попитай
Прием
График за
провеждане
на изпити
 
Първи клас
Пети клас
Осми клас
График на
изпитите
за допълнителнен
прием 
септември 2022
   Допълнителен
прием
месец 
септември
2022
Програма
Начален курсПърви класВтори класТрети класЧетвърти класПрогимназиален курсОсми класПети класШести класСедми класГимназиален курсДевети класДесети класЕдинадесети класДванадесети класЧАСОВИ ГРАФИК
НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Професионализъм и интелигентност
КЛАВИРНА ГРУПА
ГРУПА ЦИГУЛКА И ВИОЛА
СТРУННА ГРУПА
ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ
УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ СЪСТАВИ
ВОКАЛНА ГРУПА
АНСАМБЛОВО СВИРЕНЕ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИАНО
ГРУПА АКОМПАНЯТОРИ
1 2 Следваща
Previous Next ЗАТВОРИ