ОБУЧЕНИЕ И ПРИЕМ

Попитай
Прием
Правила и норми
Допълнителен прием за учебната 2023/2024 година
График на дейностите
за провеждане на приемни
и приравнителни изпити за
учебната 2024/2025 година
Заповед за удължаване на срока за подаване на документи за кандидатите за 1 клас за учебната 2024/2025 г.

Заповед относно заявяване на желание за участие в класиране по Чл. 16 ал. 8 от Наредба 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата за 1 клас

Заповед относно заявяване на желание за участие в класиране по Чл. 16 ал. 8 от Наредба 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата за 8 клас

Заповед относно освободени места за
приравнителни изпити за
учебната 2024/2025 година
Заповед относно допълнителен прием за
учебната 2024/2025 година

Наредба №2
Учебно изпитна програма
Изпити за проверка на способностите и приравнителни изпити за преместване на ученици в училище по изкуствата и/или за продължаване на обучението по друг вид специализирана подготовка, професия, специалност след I – VI клас
Необходими
документи за кандидатстване

Необходими документи за записване
Именник

Информационен лист с данни за ученика
Заявления за кандитатсване
до 7 клас - приложение 1
след 7 клас - приложение 2
Заявления за записване
до 7 клас - приложение 3
след 7 клас  - приложение 4
Държавен план-прием
за учебната 2024/2025
Прогнозно разпределение на
бройките по специалности 2024/2025


График за
провеждане
на изпити
 
Първи клас
Пети клас
Осми клас и приравнителни изпити
График на
изпитите
за допълнителнен
прием 
септември 2024
 
Резултати
 
Първи клас
 Пети клас:
резултати 13.06.2024г. - ударни инструменти, цигулка и виола

резултати 14.06.2024г. - струнни инструменти, народно пеене
резултати 17.06.2024г. - пиано, духови инструменти
 Осми клас: 

резултати 27.06.2024г. - цигулка и виола и духови инструменти

резултати 28.06.2024г. - ударни инструменти, струнни инструменти, народно пеене и класическо пеене

резултати 01.07.2024г. - пиано, акордеон и поп и джаз пеене
 Резултати
от допълнителен
прием за 1 и 8 клас и приравнителни изпити

Програма
Начален курсПърви класВтори класТрети класЧетвърти класПрогимназиален курсОсми класПети класШести класСедми класГимназиален курсДевети класДесети класЕдинадесети класДванадесети класЧАСОВИ ГРАФИК
НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Професионализъм и интелигентност
КЛАВИРНА ГРУПА
ГРУПА ЦИГУЛКА И ВИОЛА
СТРУННА ГРУПА
ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ
УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ
ВОКАЛНА ГРУПА
АНСАМБЛОВО СВИРЕНЕ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИАНО
ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ СЪСТАВИ
1 2 Следваща
Previous Next ЗАТВОРИ