ОБУЧЕНИЕ И ПРИЕМ

Попитай
Прием
Правила и норми
Допълнителен прием за учебната 2023/2024 година
График на дейностите
за провеждане на приемни
и приравнителни изпити за
учебната 2023/2024 година
Заповед за удължаване на срока за подаване на документи за кандидатите за 1 клас за учебната 2023/2024 г.

Освободени места за
приравнителни изпити за
учебната 2023/2024 година

Заповед относно заявяване на желание за участие в класиране по Чл. 16 ал. 8 от Наредба 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата за 8 клас

Нова заповед относно освободени места за
приравнителни изпити за
учебната 2022/2023 година
Наредба №2
Учебно изпитна програма
Именник
 Необходими
документи
Заявления за кандитатсване
до 7 клас - приложение 1
след 7 клас - приложение 2
Заявления за записване
до 7 клас - приложение 3
след 7 клас  - приложение 4
Държавен план-прием
за учебната 2023/2024
Прогнозно разпределение на
бройките по специалности 2023/2024
График за
провеждане
на изпити
 
Първи клас
Пети клас
Осми клас и приравнителни изпити
График на
изпитите
за допълнителнен
прием 
септември 2023
 
Програма
Начален курсПърви класВтори класТрети класЧетвърти класПрогимназиален курсОсми класПети класШести класСедми класГимназиален курсДевети класДесети класЕдинадесети класДванадесети класЧАСОВИ ГРАФИК
НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Професионализъм и интелигентност
КЛАВИРНА ГРУПА
ГРУПА ЦИГУЛКА И ВИОЛА
СТРУННА ГРУПА
ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ
УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ СЪСТАВИ
ВОКАЛНА ГРУПА
АНСАМБЛОВО СВИРЕНЕ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИАНО
ГРУПА АКОМПАНЯТОРИ
1 2 Следваща
Previous Next ЗАТВОРИ