Конкурси

Десети национален конкурс по солфеж “Проф. Kамен Попдимитров” 24.02.2024
Десети национален конкурс по солфеж “Проф. Kамен Попдимитров” 24.02.2024 Конкурсът е основан през 1993 година в Националното музикално училище „Любомир Пипков”-София в памет на големия български музикант и педагог професор Камен Попдимитров (1904-1992), един от основоположниците на българската солфежна методика. Утвърждава се като ежегоден. През 2013  година получава статут на Национален конкурс по солфеж  „Проф. Камен Попдимитров” и се провежда в две възрастови групи за учениците от средните музикални училища. Регламентът на конкурса е специфичен, тъй като отразява основни белези от работата по солфеж на професор Камен Попдимитров.

Десетото юбилейно издание на конкурса разширява възрастовия диапазон на участниците и ще се проведе в три възрастови групи: първа и втора възрастова група за учениците от средните музикални училища и трета възрастова група – за студентите от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“-София, където проф. Камен Попдимитров е бил един от водещите професори по солфеж и теория на музиката. Дълголетието на конкурса доказва неговата жизненост,  активизира интереса у младите музиканти към музикално-слухово усъвършенстване, стимулира творческия им потенциал. Така конкурсът се явява своеобразна форма на продължаващо обучение на учениците и студентите и дава възможност за успешна реализация в нова конкурентна среда.

Регламент
Десети национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ 2024
Десети национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ 2024 Национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“

Националният конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“, организиран ежегодно от НМУ „Л. Пипков“, носи името на педагога, създал класическата българска методика на обучение по хармония. Той има дълга предистория и продължава традициите на ежегодно провежданите в НМУ „Л. Пипков“ конкурси и състезания по хармония, чието начало постави през 1993 г. проф. Александър Райчев. През 2002 г., по повод 90-годишнината от рождението на Проф. Парашкев Хаджиев, в рамките на конкурса „Млади музикални дарования“ се проведе първият национален конкурс по хармония, носещ неговото име. През 2006 г. конкурсът по хармония беше посветен на 250-годишнината от рождението на В. А. Моцарт, а през 2009 г. той беше включен в програмата на Международния конкурс „Млади виртуози“.

От 2014 г. конкурсът по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ се провежда ежегодно като национален и е част от „Академия за майсторство“ на НМУ „Л. Пипков“. Той дава възможност на изявени ученици от музикалните училища и училищата по изкуствата от цялата страна да демонстрират в конкурентна среда своя талант и своите творчески постижения.

Регламент
Национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“
Национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ Националният конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“, организиран ежегодно от НМУ „Л. Пипков“, носи името на педагога, създал класическата българска методика на обучение по хармония. Той има дълга предистория и продължава традициите на ежегодно провежданите в НМУ „Л. Пипков“ конкурси и състезания по хармония, чието начало постави през 1993 г. проф. Александър Райчев. През 2002 г., по повод 90-годишнината от рождението на проф. Парашкев Хаджиев, в рамките на конкурса „Млади музикални дарования“ се проведе първият национален конкурс по хармония, носещ неговото име. През 2006 г. конкурсът по хармония беше посветен на 250-годишнината от рождението на В. А. Моцарт, а през 2009 г. той беше включен в програмата на Международния конкурс „Млади виртуози“.

От 2014 г. конкурсът по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ се провежда ежегодно като национален и е част от „Академия за майсторство“ на НМУ „Л. Пипков“. Той дава възможност на изявени ученици от музикалните училища и училищата по изкуствата от цялата страна да демонстрират в конкурентна среда своя талант и своите творчески постижения.
Previous Next ЗАТВОРИ