Конкурси

Девети национален конкурс по солфеж “Проф. Kамен Попдимитров” 2022
Девети национален конкурс по солфеж “Проф. Kамен Попдимитров” 2022 30.03.2022 г. Конкурсът по солфеж  „Проф. Камен Попдимитров” е предназначен за ученици от музикалните училища. Неговата цел е да стимулира творческия потенциал на младите музиканти като активизира интереса им към музикално-слухово усъвършенствуване и реализация в нова конкурентна среда.

Конкурсът е основан през 1993 г. в Националното музикално училище „Любомир Пипков” - София в памет на големия български музикант и педагог професор Камен Попдимитров (1904-1992), един от основоположниците на българската солфежна методика. Утвърждава се като ежегоден. През м. април 2012 г. се проведе неговото XX юбилейно издание.

През 2013 г. конкурсът става национален и е включен в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

В регламента на конкурса са залегнали някои от основните белези на  работата по солфеж на професор Камен Попдимитров, поради което първи тур включва записване на двуглас и записване по памет на музикален откъс из репертоара на ученика по специален предмет, а  втори тур - пеене a prima vista на едноглас.

Регламент
Девети национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ 2022
Девети национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ 2022 Националният конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“, организиран ежегодно от НМУ „Л. Пипков“, носи името на педагога, създал класическата българска методика на обучение по хармония. Той има дълга предистория и продължава традициите на ежегодно провежданите в НМУ „Л. Пипков“ конкурси и състезания по хармония, чието начало постави през 1993 г. проф. Александър Райчев. През 2002 г., по повод 90-годишнината от рождението на проф. Парашкев Хаджиев, в рамките на конкурса „Млади музикални дарования“ се проведе първият национален конкурс по хармония, носещ неговото име. През 2006 г. конкурсът по хармония беше посветен на 250-годишнината от рождението на В. А. Моцарт, а през 2009 г. той беше включен в програмата на Международния конкурс „Млади виртуози“.

От 2014 г. конкурсът по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ се провежда ежегодно като национален и е част от „Академия за майсторство“ на НМУ „Л. Пипков“. Той дава възможност на изявени ученици от музикалните училища и училищата по изкуствата от цялата страна да демонстрират в конкурентна среда своя талант и своите творчески постижения.

Регламент
Национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“
Национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ Националният конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“, организиран ежегодно от НМУ „Л. Пипков“, носи името на педагога, създал класическата българска методика на обучение по хармония. Той има дълга предистория и продължава традициите на ежегодно провежданите в НМУ „Л. Пипков“ конкурси и състезания по хармония, чието начало постави през 1993 г. проф. Александър Райчев. През 2002 г., по повод 90-годишнината от рождението на проф. Парашкев Хаджиев, в рамките на конкурса „Млади музикални дарования“ се проведе първият национален конкурс по хармония, носещ неговото име. През 2006 г. конкурсът по хармония беше посветен на 250-годишнината от рождението на В. А. Моцарт, а през 2009 г. той беше включен в програмата на Международния конкурс „Млади виртуози“.

От 2014 г. конкурсът по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев“ се провежда ежегодно като национален и е част от „Академия за майсторство“ на НМУ „Л. Пипков“. Той дава възможност на изявени ученици от музикалните училища и училищата по изкуствата от цялата страна да демонстрират в конкурентна среда своя талант и своите творчески постижения.
Previous Next ЗАТВОРИ