ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ГРУПА

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ГРУПА
Български език и литература

Валерия Пенчева
Дора Ценова
Красимира Кибарова-Йорданова
Стефани Стоянова
Станислава Иванова

История

Божидар Дойчинов
Ива Пенкова
 
География

Елена Георгиева

Математика и информационни технологии

Донка Гергова
Мариана Терзийска
Марияна Вълчева
Нели Ташкова
Наташа Механджиева
Таня Банчева
 
Физика и технологии

Златка Бялкова
 
Химия и технологии

Наташа Механджиева

 
Биология и човек и природа

Светлана Карарусинова
 
Английски език

Ани Китова
Биляна Тошева
Калина Декова
Латинка Карапеева

Философски дисциплини

Ани Пълева

Изобразително изкуство

Мария Димитрова
Иван Кръстев
 
Физическо възпитание

Валери Петров
Валентин Тодоров
Николай Попов
 
Италиански език

Светлана Соваджиева

Немски език

Радостина Славчева

История на изкуството

Иван Кръстев
Previous Next ЗАТВОРИ