АНСАМБЛОВО СВИРЕНЕ

АНСАМБЛОВО СВИРЕНЕ
Ангелина-Огняна Гочева
Бойка Димитрова
Вели Чаушев
Венцислав Благоев
Даниела Черпокова
Ирина Стоянова
Кирил Ангелов
Лиляна Стоева
Магдалена Далчева
Марина Миндова
Мария Палиева
Мартин Савелиев
Мирослав Димов
Мина Иванова
Новислав Михайлов
Росен Идеалов
Симеон Шишев
Станислав Почекански
Тошо Димитров

Клавирен съпровод

Ася Дончева-Василенко
Мария Витанова
Мина Иванова
Силвия Стоянова
Цветелина Димчева
Previous Next ЗАТВОРИ