ВОКАЛНА ГРУПА

ВОКАЛНА ГРУПА
Класическо пеене

Андрей Найденов
Елена Павлова-Петрова
проф. Маргарита Баснарова-Атанасова
проф. Николай Моцов
д-р Росица Вълканова


Поп и джаз пеене

Анастасия Андреу
Георги Янков
Лилия Илиева
д-р Нели Маринкова
Петя Станчева
Роберта Ганова

Народно пеене

Биляна Соколова
д-р Величка Чаушева
д-р Галя Грозданова-Радева
Нелка Петкова
Светла Цветкова
Таня Величкова

Вокални ансамбли

Андрей Найденов
д-р Величка Чаушева
д-р Галя Грозданова-Радева
Нелка Петкова
Тамара Маврова
Таня Величкова

Актьорско майсторство, сценична реч, исторически и модерни танци, импровизация и стил, четене на партитури

Мартин Марков
д-р Петко Бонев
Тамара Маврова
Previous Next ЗАТВОРИ