ГРУПА ЦИГУЛКА И ВИОЛА

ГРУПА ЦИГУЛКА И ВИОЛА

Цигулка


проф. Ангел Станков
Благородна Танева-Иларионова
д-р Гергана Тонкова-Илчева
проф. Евелина Арабаджиева
Екатерина Драмалиева-Спасова
Зорница Иларионова
Лидия Радионова
Милена Иванова-Вълева
Новислав Михайлов
Радмила Петрова
Ирина Стоянова
Евгени Ноев
Лора Драганова
Юлия Ангелова-Благоева

 
Виола

Албена Христова
д-р Владислав Андонов
Надя Петрова
Ралица Чернева-Казанджиева
проф. Стефан Жилков


 

 
 Previous Next ЗАТВОРИ